LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.19. Substitueix les expressions destacades de les frases següents pel pronom interrogatiu què o per la conjunció perquè segons correspongui. Escull la resposta correcta en cada cas.
a) No sabia quina cosa dir, ja que no tenia arguments.
No sabia dir no tenia arguments

b) Encara no entenc per quin motiu no va voler anar-hi.
Encara no entenc per no va voler anar-hi.


c) Ara m’explico per quin motiu es va llevar tan d’hora: volia ser dels primers a fi que pogués seure davant de tot.
Ara m’explico per es va llevar tan d’hora: volia ser dels primers pogués seure davant de tot.