LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.18. Tria la forma adequada en cada cas i digues si es tracta d’un determinant interrogatiu, un pronom interrogatiu, un adverbi interrogatiu o una conjunció introductòria.
a) Què me’n dius, d’aquest projecte?
b) Que em podeu atendre, si us plau?
c) Quin perfil ha de tenir, la persona que busquen?
d) Qui ha difós aquesta notícia?
e) Quant de temps fa, d’això?
f) Quan admetràs el teu error?