LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.15. Digues la modalitat secundària d’aquestes oracions: exclamativa, dubitativa o desiderativa. Després digues, en cada cas, si l’emissor expressa desig, dubte o bé fa una exclamació. Escriu les respostes correctes en cada cas.
a) Qui sap si el vent i les onades impediran el retorn del vaixell a port.
. .

b) Tant de bo la sentència els sigui favorable.
. .

c) Òndia, quina cua més llarga hi ha per entrar al museu!
. .