LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

LITERATURA

UNITAT 3

3.25. Completa el comentari següent escrivint en els espais aquests termes: objectiva, realista, contemporània, desagradables, tractament, personatges, romàntica, moralitzadors.
Les novel·les de Narcís Oller s’inscriuen dins el corrent perquè es caracteritzen per la voluntat de representar la realitat de l’autor de manera , sense defugir-ne els aspectes més . Tot i així, en la caracterització dels i en el de les situacions, l’escriptor sovint accentua els aspectes emotius i (el bé ha de ser premiat i el mal, castigat), propis de la seva sensibilitat .