4t ESO - Llengua catalana i literatura


Literatura

3.23 El Realisme es caracteritza per la voluntat de reproduir la realitat a partir de la descripció.

a) Digues amb quins adjectius descriu el narrador l’aspecte físic de la dida: corpulenta muntanyesa / prima muntanyesa; cos esvelt i malaltís / cos massís i sa; braç pàl·lid / braç colrat; robusta mà / delicada mà.
b) Quina imatge n’obtenim?