4t ESO - Llengua catalana i literatura


Literatura

3.21 Llegeix el fragment de la novel·la L’Escanyapobres i respon les preguntes següents:

La seva naturalesa era la de l’arrel o del talp: viure en la foscor, créixer en ella, i en ella
desplegar la seva força; no eixir mai a fora, ni ésser assenyalat amb el dit, ni ésser l’enveja
ni el sac dels cops de ningú. […] Tota la seva vida havia dit de la humanitat que
era una colla de lladres: cada home era, doncs, un lladre de qui calia guardar-se.

NARCÍS OLLER: L’Escanyapobres. Edicions 62.
a) El narrador utilitza el terme naturalesa per referir-se a les característiques permanents o innates del personatge protagonista. Quines són? Són característiques físiques o bé conductuals i psicològiques?
b) L’Escanyapobres té una avarícia desmesurada. Què caracteritza el comportament d’un avar? Quines informacions del text descriuen aquest comportament?
c) Quina opinió té l’Escanyapobres de la societat; és, la seva, una visió malaltissa i antisocial? Per què?
d) Diries que aquesta novel·la realista conté aspectes del Naturalisme literari. Per què?