4t ESO - Llengua catalana i literatura


Literatura

3.20 Llegeix el text «Me’n vaig a cercar la dida» i justifica, amb les situacions
i els personatges descrits, aquests aspectes literaris:
a) L’autor descriu la vida diària de la seva època amb gent corrent i amb problemes quotidians.
b) Els diàlegs i les descripcions presenten moltes expressions afectuoses i compassives per tal d’estimular la sensibilitat emotiva del lector.
c) L’escena té un to moralitzador o exemplar: destaca la bondat de personatges pintorescos i les formes de vida popular.
d) L’autor no defuig els aspectes desagradables de la realitat social, com persones abandonades, malaltisses, marginades, etc.
Ara digues quins dels aspectes anteriors són propis del Romanticisme i quins ho són del Realisme, triant l’opció correcta.

a) L’autor descriu la vida diària de la seva època amb gent corrent i amb problemes quotidians.
b) Els diàlegs i les descripcions presenten moltes expressions afectuoses i compassives per tal d’estimular la sensibilitat emotiva del lector.
c) L’escena té un to moralitzador o exemplar: destaca la bondat de personatges pintorescos i les formes de vida popular.
d) L’autor no defuig els aspectes desagradables de la realitat social, com persones abandonades, malaltisses, marginades, etc.
a  
b  
c  
d