4t ESO - Llengua catalana i literatura


Literatura

3.19 Repassa les explicacions sobre Àngel Guimerà i, després, contesta les preguntes següents:

a) Explica breument les diferències bàsiques que hi ha entre les tragèdies i els drames romàntics d’Àngel Guimerà.

b) Quins són els títols dels tres drames romàntics més importants d’Àngel Guimerà?
c) Quins temes, a banda de l’amor, diries que tracta Guimerà en l’obra Mar i cel? Per què es defineix aquesta obra com una tragèdia romàntica?
d) Per què es diu que el drama romàntic de Terra baixa és de caire realista?