LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

LITERATURA

UNITAT 3

3.18. Completa el comentari següent escrivint l’opció correcta:
Els textos de la lectura són uns fragments de l’obra de teatre (Mar i cel / Terra baixa) del (dramaturg / novel·lista) (Àngel Guimerà / Narcís Oller). Es tracta (d'una tragèdia / d'un drama) (romàntic / realista) perquè els personatges es veuen dominats per grans (passions / problemes), amb la qual cosa l’autor pretén produir un fort impacte en el (públic / lector); però aquest drama és de caire (realista / romàntic) perquè l’acció de situa (a la ciutat / al camp) en l’època (contemporània / medieval) de l’autor, està escrita en (prosa / vers) i tant els personatges com les situacions o els conflictes socials són molt més (idealistes / realistes) que en les seves tragèdies. N’és un exemple el llenguatge (planer i popular / artificiós i culte) dels personatges, que reprodueix la parla de la gent senzilla del final del segle (XVII/XIX).
A Terra baixa el personatge Manelic representa l’home (bo / dolent) que baixa de la terra (alta / baixa) a la terra (alta / baixa), on tot és tirania i (corrupció / ordre). Víctima de l’engany de l’amo Sebastià, Manelic pateix l’escarni (dels pagesos / de Marta) i el rebuig (de Marta / dels pagesos) fins que guanya l’amor i (Marta / Nuri) decideix fugir de la terra (alta / baixa) i anar-se’n amb Manelic a la terra (alta / baixa). Però el cacic Sebastià (s'hi oposa / s'hi conforma), fet que provocarà l’enfrontament entre Manelic i l’amo. Aquest últim perd la vida en la baralla i l’obra acaba amb el crit de: «He mort el (llop! / lleó!)»
Àngel Guimerà és el (novel·lista / dramaturg) més important de la literatura catalana del segle (XX / XIX). Les seves obres han estat traduïdes a nombroses llengües i (llegides / representades) en diferents països.