LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 9


9.8. En la lectura hi podem trobar uns quants adverbis formats a partir de la forma femenina d’un adjectiu i el sufix -ment: precisament, espasmòdicament. Fixa’t que aquests adverbis mantenen l’accent de l’adjectiu. Forma els adverbis corresponents a partir de la forma femenina dels adjectius que tens a continuació:
breu_____________________
excel·lent ________________
fantàstic ________________
viu ________________
igual ________________
violent ________________
perillós ________________
bo ________________
sol ________________
feliç ________________
comú ________________
enorme ________________