LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 9


9.6. Per introduir la veu dels personatges, el narrador utilitza diversos verbs de dicció (sinònims del verb dir). Substitueix les formes del verb dir de les expressions següents per les formes verbals que utilitza el narrador del text (respondre, cridar, murmurar, bramar, exclamar, demanar, invocar).
a) –Deixi’l tranquil! –digué () Zamfield, que ja tornava–. Vostè està acomiadat! Vostè, Smith,
ja pot provar el cotxe, l’estem esperant!
–Ara vinc, senyor Zamfield! –digué () content el jove.
b) –Que tinguis sort, nen! –digué () Powell.
c) –Assassí –deia () Powell.
d) –Però, què fa? –es deia () l’ajudant de direcció.
–S’ha tornat boig! –digué/ () la script.
e) –Déu meu! –digué () sobtadament el director–. Ara ho entenc! Farà el salt!