LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 9


9.51. Torna a escriure les frases següents col·locant els pronoms febles darrere el verb:
a) L’hi van regalar. → .
b) Se’l va quedar. → .
c) Us el va treure. → .
d) Ens el van admetre. → .
e) No se les podia emportar. → .
f) Se’n va adonar. → .