LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 9


9.50. Escriu els compostos que resultin de les combinacions següents i intercala-hi el guionet si cal:
20 + 5 →
100 + 40 + 6 →
800 + 60 + 4 →
sud + americà →
hispano + americà →
para + sol →
grata + cel →
re + bes + avi →
porta + rotlles →
a corre + cuita →