LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 9


9.28. Llegeix les frases següents i escriu les paraules que resultin de les combinacions que hi ha entre parèntesis; intercala-hi el guionet quan calgui:
a) El (vice + president) (nord + americà) ara fa campanya electoral pel (sud + est) dels EUA.
b) (Abans + de + ahir) van trobar restes (pre + romanes) al (sub + sòl) de la plaça.
c) L’r (ex + conseller) ha desmentit (a corre + cuita) que ell hagués donat el (vist + i + plau) a l’ (avant + projecte) de llei.
d) El camió va caure (dalt + a + baix) i va arrencar de (soca + rel) una alzina centenària.