LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 9


9.26. Torna a escriure les frases següents convertint-les en ordres. Per exemple: No me la passis.→ Passa-me-la.
a) No te la treguis. → .
b) No te’ls emportis. → .
c) No me n’hi poseu més. → .
d) No ens els compreu. → .
e) No se les begui. → .
f) No se’n refiïn. → .