LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.8. Per designar els lladres que es dediquen a robar coses concretes com pisos, xalets, oficines, bosses, camps, etc., disposem d’una sèrie de paraules compostes que descriuen aquests delictes.
Relaciona les paraules següents i uneix-les per formar la paraula composta adequada: