LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.7. Lladre és un nom de significat genèric i, per tant, és l’hiperònim d’uns altres noms de significat més específic, que són hipònims de lladre. Relaciona cadascun dels hipònims següents amb la definició corresponent: