LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.53. L’article que va davant les sigles que es pronuncien com una paraula, s’apostrofa d’acord amb les normes generals. Forma les sigles a partir de les expressions de què provenen i acompanya-les amb l’article corresponent. Per exemple: Impost sobre el Valor Afegit → l’IVA.
a) Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord →
b) Unitat de Vigilància Intensiva →
c) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization →
d) Institut d’Estudis Catalans →
e) Union of European Football Associations →
f) Organización Nacional de Ciegos Españoles →
g) Institut d’Educació Secundària →