LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.52. Completa correctament les frases que tens a continuació a partir dels mots que les encapçalen:
a) (més / m’és) A mi igual. / No en tinc .
b) ((té / t’he() No gana. / Que despertat?
c) ((tan / t’han() Què pres? / Tot va de pressa!
d) ((sabia / s’havia() Ningú no on era. / Em penso que equivocat.
e) ((sobre / sobra / s’obre() Te’l deixo la taula. / Aquesta finestra no . / La peça no fa falta; .