LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.51. Escriu correctament les frases següents:
a) L’espectacle (el) impressiona molt.
b) La processó (la) impressiona molt.
c) Penso que (te + en) sortiràs.
d) (Me + en) d’anar aviat.
e) (Se + el) mira astorat.
f) (Se + la) enduu cap a casa seva."