LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.50. Omple els espais buits amb les paraules adients:
a) L’exposició estarà oberta des dia 4 fins dia 16.
b) L’hotel està obert des abril fins octubre.
c) maig, cada dia un raig; abril, cada gota en val mil.
d) Aquesta bufanda és meva, i aquests guants són en Joan.
e) Aquesta bufanda és per a tu, i aquests guants són en Joan.
f) a és una vocal més oberta que e.
g) Certament, unió fa la força.