LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.5. L’humor és una manera de veure la realitat que es pot manifestar per mitjà de diversos procediments. Relaciona cada tipus d’humor amb la definició corresponent: