LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.49. Escriu en cada cas l’opció correcta:
a) Feu dintre del requadre (la signatura / l’assignatura).
b) Ja he aprovat que tenia pendent (la signatura / l’assignatura).
c) El dia de la festa popular, les cadires al carrer (haurem d’abaixar / haurem de baixar).
d) A partir del 8 de gener els preus (haurem d’abaixar / haurem de baixar).
e) Treballava i escoltava música (a l’hora / alhora).
f) Sempre entra a treballar convinguda (a l’hora / alhora).
g) Hem visitat de Montserrat (la badia / l’abadia).
h) Vam anar fins a de Roses (la badia / l’abadia).
i) Aquesta assignatura és fàcil; tothom (la prova / l’aprova).
j) Va superar fàcilment (la prova / l’aprova).