LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.48. Llegeix les frases següents escrivint de manera adequada les paraules que hi ha entre parèntesis.
a) (El) òrgan de (el) sentit de (la) oïda és (la) orella.
b) (El) bric (de) en Jaume és (de) un color grisenc.
c) (La) Isabel i (el) Isidre treballen a (la) impremta Lletraclara.
d) (La) Emma fa exercicis (de) ioga a (la) una del migdia.
e) (La) Úrsula, de (el) avi i de (la) àvia, en diu (el) iaio i (la) iaia.