LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.45. La combinació N + Adj permet formar paraules compostes que expressen qualitats o defectes. Per exemple: un noi cara-rodó; una noia cara-rodona. Fixa’t que l’adjectiu no concorda amb cara, sinó amb el nom al qual s’atribueix la qualitat o el defecte (noi cara-rodó, noia cararodona).
Escriu les paraules compostes que expressen aquestes característiques:
a) Que té el llavi gros: noi ; noia .
b) Que té el pèl roig: noi ; noia .
c) Que té la cama torta: noi ; noia .
d) Que té la llengua llarga (parla més del compte): noi ; noia .
e) Que té la cua llarga: ocell ; rata .
f) Que té l’ala ferida: colom ; perdiu .