LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.44. La combinació Adv + V permet formar verbs com ara primfilar (filar prim). Escriu els verbs compostos que expressen cada una de les accions que tens a continuació:
a) Gastar malament.

b) Acostumar-se malament.

c) Vendre malament.

d) Mirar prim.

e) Tenir en menys.

f) Prear (valorar) en menys.