LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.42. La combinació V + N permet de formar moltes paraules compostes. Forma les paraules compostes possibles a partir d’aquests elements:

Verbs
portar
guardar
passar
trencar

Noms
agulles, barrera, bosc, espatlles, mobles, roba, rodes

muntanyes, port, puré, temps, volant, mà

caps, closques, colls, glaç, nous, pins