LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.40. Escriu en lletres aquests numerals. Recorda la norma: posem guionet entre les desenes i les unitats (D-U) i entre les unitats i les centenes (U-C).
a)
19
28
35
92
106
248
1.237
5.893

b)
13è
17a
28è
28a
54è
54a