LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.38. Escriu els noms compostos amb què es designen aquests objectes.
a) Aparell que serveix per rentar els plats.

b) Persona que s’encarrega de guardar (vigilar) el bosc.

c) Bastonet de fusta que es fa servir per escurar-se les dents.

d) Peça de roba que serveix per cobrir el llit.

e) Nombre amb el cap i la cua iguals (com 39.293).

f) Amfibi que té el cap gros i que, en fer-se adult, es converteix en granota.

g) Resultat de la barreja de les aigües provinents de dos rius o dos torrents.

h) Barreja d’aigua i neu.