LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.36. Identifica les paraules compostes que hi ha en aquestes frases:
a) Em sembla que plou; agafa el paraigua.
.
b) La radionovel·la comença a les vuit del vespre.
.
c) És un noi alt i camallarg.
.
d) Per saber les voltes que fa l’eix, s’hi hauria d’instal·lar un comptavoltes.
.
e) Aquesta salsa té un gust agredolç.
.
f) Ja res no és com era; tot s’ha capgirat.
.
g) Això rai, ja veuràs com se soluciona! Tu no t’hi capfiquis.
.
h) Fa molt fred; posa’t el passamuntanyes.
.
i) El contracte de compravenda s’ha de signar davant d’un notari.
.
j) Jo no hi vull tenir més tractes; és un caragirat.
.
k) No agafo l’autopista perquè em resulta molt cara.
.
l) A la nostra classe hi ha un noi sordmut.
.
m) No sé què li passa; l’he vist preocupat i capbaix.
.
n) Cada dia m’agrada més la música afroamericana.
.
o) Vam estar a punt de caure al precipici; tots ens vam corglaçar.
.