LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.31. Torna a escriure les frases substituint el sintagma destacat per un pronom feble. Recorda que darrere el verb, quan no hi podem posar apòstrof, hi hem d’escriure un guionet. Fixa’t en aquests exemples:
Omple'm el cantir. - Omple-me'l.
Omple'm la cantimplora. - Omple-me-la.


a) Corda’t els botons. / Corda’t les sabates.
Corda. / Corda.
b) Emporteu-vos la factura. / Emporteu-vos els rebuts.
Emporteu. / Emporteu.
c) Va regalar-nos els dibuixos. / Va regalar-nos les aquarel·les.
Va regalar. / Va regalar.
d) Menja’t l’entrepà. / Menja’t les llenties.
Menja. / Menja.
e) Vaig banyar-me al llac. / Vam banyar-nos al llac.
Vaig banyar. / Vam banyar.
f) Tu, oblida’t del problema. / Vosaltres, oblideu-vos del problema.
Tu, oblida. / Vosaltres oblideu.