LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.30. Torna a escriure les frases següents convertint-les en ordres. Per exemple: Vull que em tornis
el llapis. → Torna’m el llapis. → Torna-me’l.
a) Vull que et quedis a casa.
Queda a casa. → Queda (te + hi).

b) Vull que em deixis el llibre.
Deixa el llibre. → Deixa (me + el).

c) Vull que em posi un refresc.
Posi un refresc. → Posi (me + en) un.

d) Vull que el portis a cal metge.
Porta a cal metge. → Porta (el + hi).

e) Vull que la portis a cal metge.
Porta a cal metge. → Porta (la + hi).

f) Vull que t’emprovis aquests pantalons.
Emprova els pantalons. → Emprova (te + els).

g) Vull que em posis més sal a l’amanida.
Posa (me + en) més a l’amanida.