LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.29. Llegeix les frases següents i escriu correctament els pronoms que hi ha entre parèntesis:
a) Se (en) recordarà sempre que se (el) posi.
recordarà sempre que posi.
b) Se (en) anirà i se (en) emportarà uns quants.
Se i se uns quants.
c) Se (et) obre la camisa i se (et) veu la samarreta.
Se la camisa i veu la samarreta.
d) Me (el) dec haver descuidat? O potser me (el) he emportat?
dec haver descuidat? O potser me emportat?