LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.28. Llegeix les frases següents i escriu correctament els pronoms que hi ha entre parèntesis:
a) Si li estrenys tant el coll, (el) ofegaràs.
Si li estrenys tant el coll, .
b) Posi (el) en un lloc fresc!
en un lloc fresc!
c) Ja (en) hem encetat un, de formatge!
Ja encetat un, de formatge!
d) Porta (en) dos més, de pernils!
dos més, de pernils!
e) (Es) eixuga les llàgrimes amb el mocador.
les llàgrimes amb el mocador.
f) Intenta treure (es) l’anell del dit.
Intenta l’anell del dit.
g) Dóna (em) la mà, que caic!
la mà, que caic!
h) Demà lleva (et) ben d’hora!
Demà ben d’hora!
i) Aquest ordinador no (el) utilitza ningú.
Aquest ordinador no ningú.