LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.27. Llegeix les frases següents i posa l’article definit en els espais buits:
a) Avui plego de treballar a una.
b) Tu hi has d’anar 1 de març i jo 11.
c) Jo sóc el desè i tu onzè.