LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.26. Llegeix els sintagmes nominals que tens a continuació i completa’ls amb la forma correcta de la preposició de:
un cas urgència la tintura iode
una olor herba la claror dia
els drets imatge la llet ametlles