LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.25. Llegeix els sintagmes nominals següents i escriu la forma correcta de l’article definit:
interès bancari impressió positiva
Índia exòtica informe anual
humitat persistent única cosa
ioga relaxant hiena voraç
essa sonora humor negre