LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.24. Llegeix els sintagmes nominals següents i escriu-los en singular.
les aixetes dels banys

els endolls dels lavabos

les illes i els illots

els unglots dels quadrúpedes

els arbres dels boscos