LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.18. Completa les frases següents amb la forma adequada.
a) Si arribem és que som puntuals. No puc fer les dues coses (a l’hora / alhora).
b) Hi érem tots els alumnes. Penso que no ho has fet , això (gaire bé /gairebé).
c) Mai no havia trobat un pa tan bo com aquest! Ja podries ajudar-me, d’estar-te aquí encantat (en lloc / enlloc).
d) No entenc ens han tractat d’aquesta manera tan freda! Segurament és encara no ens coneixen (per què / perquè).
e) En acabar la cerimònia de graduació, els soldats van tirar la gorra . Hi ha moltes partícules que produeixen al·lèrgies (en l’aire / enlaire).
f) Em va mirar de amb aires de superioritat. Si l’empresa tanca, al poble hi haurà un (dalt a baix / daltabaix).
g) Demà no podré anar a treballar perquè tinc unes dècimes de febre. Això sí que no ; ja pots mirar quina solució hi trobes (pot ser/ potser).
h) Hem de ser almenys 25 persones; , l’excursió no es podrà fer. Aquesta truita no és de bledes, d’espinacs (si no / sinó).