LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.17. Escriu els noms compostos que designen aquests objectes.
a) Aparell que serveix per comptar els quilòmetres.

b) Vidre que serveix per parar la brisa (el vent).

c) Jaqueta o cinturó que flota i que serveix per salvar la vida si un cau a l’aigua.

d) Franja de terreny sense vegetació que té com a finalitat tallar el foc.

e) Ascensor que s’utilitza per muntar (pujar) càrregues (objectes o mercaderies).

f) Estri que es fa servir per trencar les nous.

g) Estri que es fa servir per llevar (treure) els taps de les ampolles.

h) Peça en forma d’argolla o martell que serveix per picar a la porta.

i) Document que permet a la persona que el porta passar per un port o frontera.