LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.16. Escriu amb lletres aquests numerals. Recorda la regla del guionet: entre les desenes i les unitats (D-U) i entre les unitats i les centenes (U-C).
a)
17
23
38
85
104
236
1.020
2.379

b)
19è
19a
24è
24a
37è
37a