LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.8. «Linx Lleuger estava ajagut de bocaterrosa». La paraula ajagut és la forma del participi del verb ajeure’s, que significa ‘estirar-se per descansar’. Aquest verb no l’hem de confondre amb el verb jeure, que, sense el prefix a-, té un significat lleugerament diferent: ‘estar una persona o un animal estès a terra, en un llit…’ Aquest és el cas d’alguns verbs en què la presència o l’absència del prefix a- provoca canvis de significat.

Completa les frases següents amb els verbs adequats que les encapçalen:
a) Baixar (anar de dalt a baix) / abaixar (descendir a un nivell més baix): Va del quart pis al carrer. Com que feia fresca, es va les mànigues de la camisa.

b) Dormir (reposar completament) / Adormir-se (començar a dormir): Estava neguitós i no em vaig poder . Aquesta nit no he pogut gens.

c) Nomenar (designar algú per a un càrrec) / anomenar-se (dir-se, tenir tal nom): A l’Ernest l’han director de la fàbrica. La fàbrica Ikarpell.

d) Pujar (anar de baix a dalt) / apujar (ascendir a un nivell més alt): Hem de al quart vagó del tren Euromed. S’han les tarifes del transport públic.

e) Semblar (tenir l’aspecte) / assemblar-se (tenir semblança dues o més coses o persones): Hi ha bessons que molt físicament. Aquest edifici molt antic.

f) Senyalar (fer o posar un senyal) / assenyalar (indicar): Aquells núvols pluja. El Centre Excursionista ha el camí amb unes marques de color verd.

g) Seure (estar sobre un seient) / asseure’s (col·locar-se sobre un seient): No t' en aquest banc, que l’acabo de pintar. Va haver de tota l’estona en un tamboret.