LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.51. Algunes paraules porten dièresi en una i àtona. Escriu de nou les paraules que creguis que n’han de dur:
a) Parlar amb fluidesa.

b) Tenir continuitat.

c) Mostrar-se amb espontaneitat.

d) Reconèixer a algú la seva heroicitat.

e) Una llengua arcaitzant.

f) Un intent de suicidi.

g) Viure totalment aillat.

h) Tenir molta intuició.

i) Un atemptat terrorista esfereidor.