LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.49. Completa la sèrie següent:
Per exemple: estudiar → estudiï, estudiïs, estudiïn.
a) continuar → , , .
b) canviar → , , .
c) actuar → , , .
d) copiar → , , .