LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.44. Escriu als espais les paraules que hagin de dur dièresi:
a) Una llengua indoeuropea. / Les llengues d’Austràlia.

b) Els pinguins de l’Antàrtida. / Les guineus de les Guilleries.

c) Una guerra salvatge. / Un unguent molt eficaç.

d) D’una qualitat extraordinària. / D’una frequència poc corrent.

e) Un aquífer que emmagatzema molta aigua. / Unes plantes aquàtiques.

f) Quatre questions molt importants. / Una quota molt elevada.