LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.41. Escriu quina és la funció (CRV, CC, CAtr o CPred) de cada un dels sintagmes destacats en negreta. Després substitueix-los per pronoms febles.
Per exemple:
La Carme treballa al supermercat.
En Pasqual també treballa al supermercat.
(CC)
En Pasqual també hi treballa.
a) En Marc és pintor. L’Eugènia també és pintora. ()
L’Eugènia també és.
b) L’Ignasi porta les sabates netes. La Rosa també les porta netes. ()
La Rosa també les porta.
c) L’alcalde viu a la plaça. El veterinari també viu a la plaça. ()
El veterinari també viu.
d) M’he assabentat de la teva malaltia. La Joana també s’ha assabentat de la teva malaltia. ()
La Joana també se ha assabentat.
e) Estic d’acord amb la proposta del president. El meu veí també està d’acord amb la proposta del president. ()
El meu veí també està d’acord.
f) L’Anselm treballa molt lentament. La Clàudia també treballa molt lentament. ()
La Clàudia també treballa.
g) A mi em sembla impossible. A tu no et sembla impossible? ()
A tu no t sembla?
h) L’Ignasi s’ha posat vermell i la Teresa també s’ha posat vermella. ()
La Teresa també s ha posat.
i) Abans jugava molt a futbol, però ara no jugo gaire a futbol. ()
Ara no jugo gaire.