LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.39. Tria l'opció correcta i completa les expressions següents amb la forma adequada dels pronoms de primera o de segona persona del plural (-nos / -vos):
a) Anem--en
b) Aneu--en.
c) Mengem--el.
d) Mengeu--el.
e) Aturem--hi.
f) Atureu--hi.
g) Prenem--ho.
h) Preneu--ho.