LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.38. Tria l'opció correcta i completa les expressions següents amb la forma adequada dels pronoms de primera o de segona persona del plural (ens / us):
a) en sortirem.
b) en sortireu.
c) el quedarem.
d) el quedareu.
e) hi estarem tres dies.
f) hi estareu tres dies.
g) ho vendrem
h) ho vendreu.