LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.37. Llegeix les frases següents i completa-les amb la forma adequada:
a) Circula molt lentament. Sempre circula.
b) M’agrada anar a la piscina. Procuro anar- tres cops per setmana.
c) Han obert una carnisseria nova. Avui compraré la carn.
d) Veig que feu moltes coses al microones. Nosaltres gairebé no fem res.
e) Aniré al poble amb tren. Amb què aniràs tu?
f) No sempre parla tan malament; quan parla, costa d’entendre’l.