LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.36. Completa les oracions següents amb un pronom feble. Tria entre en i hi, i apostrofa quan calgui:
a) Què saps, d’en Jordi?
b) Te recordes, d’aquella excursió?
c) Avui pots plegar mitja hora abans, però no t’ acostumis.
d) Aquests són els teus drets; no renunciïs mai!
e) Te adones, de l’enrenou que has provocat?
f) No te penedeixes, d’haver enganyat d’aquesta manera els teus companys?
g) Deixa-ho córrer; au, no pensis més!
h) Acompanya l’àvia a cal metge; no t’ pots negar!